Cererile pentru eliberare adeverinta de Studii, adeverinta de elev, eliberare Yursin matricola si Bursa de Merit se completeaza conformez modelelor si se transmit PE e-mail: licniorga@yahoo.com săptămâna trecută, Marţi, au, au, loc dezbateri la Comisia pentru Învăţământ de la Camera Deputaţilor, unde au fost prezenţi Atât reprezentanţii Cultelor Cât şi reprezentanţii Societăţii civile. Deputatul Independent Remus Cercea a venit cu un draft de modificare a Légii Educaţiei pe care l-a prezentat colegilor săi. În Draft scrie că elevii de cel puţin 14 Ani care vor să participe la ora de religie trebuie să depună Cerere în acest sens, în timp ce pentru elevii mai mici de 14 Ani, cererea trebuie completată de către părinţi. Ziua Educației 5 octombrie 2018, Zi liberă pentru elevi? Ce învătămant IPOCRIT…. înainte de Decizia curtii DIN noiembrie 2014 Scoala Romaneasca nu luase nici o atitudine PT a înstiinta părintii că Religia este optională, si pot face Cerere ca Copilul Lor să nu participe Religia Era optionala si înainte Dar învătămantul a tinut ascuns totul, iar acum faceti tot posibilul să nu pierdeti controlul religiós asupra copiilor, ori niste colegi bigoti sa nu-si piarda posturile. ,, Scoala,, este complice si colaboreaza cu Biserica. Cererile pentru Bursa de ajutor social, pentru motivare absente si pentru Transfer se tiparesc, se completeaza si se depun la Serviciul Secretariat, Impreuna cu documentele sollicitate. 3. Profesorul diriginte/Profesorul de serviciu completează biletul de învoire/trimitere 4. Elevul sollicita avizul médical de la Medic sau Asistent Medical, Dacă este cazul. 5. Elevul va prezența biletul de învoire directorului/directorului adjoint pentru avizare. Părinţii au fost chemaţi la şedinţe zilele acestea, pentru a fi informaţi cu privire la situaţia orei de religie.

Planurile-cadru ALE învăţământului Primar, gimnazial, liceal şi profesional incluent Religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparţinând Cultelor abuzuri de stat, indiferent de numărul Lor, Li se asigură dreptul constituţional de a participa la ora de religie, conforme confesiunii PROPRII. La sollicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui juridique Instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără disciplina religie. În mod similaire se procedează şi pentru elevul căruia, DIN motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.